Gatel

Centralgasanläggningar

Vår mångåriga erfarenhet och breda kompetens har lett till vår expertkunskap på anläggningar för centralgas inom sjukvård, laboratorier och processindustri.

Centralgasanläggningar

Trygg, säker och ekonomisk gasförsörjning utan avbrott.

Sjukhus, laboratorier samt processindustrier väljer att använda sig av centralgasanläggningar för en trygg, säker och ekonomisk gasförsörjning. Gatel är experter på helhetslösningar inom riskanalyser, klassningsplaner, konstruktioner, projektering, provningar samt kostnadsberäkningar av alla typer av gasanläggningar.

Kvinnlig arbetare inspekterar gasanläggning.

Om Gatel

Det tekniska konsultbolaget Gatel AB startades i Umeå 2005 av Tommy Jonsson. Företaget erbjuder hög specialistkompetens då det gäller centralgasanläggningar, framför allt inom sjukvård, laboratorier och processindustri.

Gatel hjälper dig bland annat med riskanalyser, klassningsplaner, konstruktioner, projekteringar, provningar samt kostnadsberäkningar av alla typer av gasanläggningar. Vi kan kontrollera och prova en centralgasanläggning oavsett om det innehåller exempelvis tryckluft, brandfarliga gaser, flytande kväve eller medicinska gaser. Företaget har speciellt stor erfarenhet av medicinska centralgassystem och har många och omfattande uppdrag åt svenska sjukhus. Gatel har mångårig erfarenhet av att verka som spetskompetens och stöd för företag och projektorganisationer. Tack vare ett stort kontaktnät, både inom och utanför Sveriges gränser, kan Gatel snabbt sätta samman nya projektgrupper med alla de kompetenser som behövs.

Gatel logga

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa er.

Frågetecken på kort.

Frågor & Svar

Vanliga frågor kring tjänsten

Hur ser en kontroll av en gasanläggning ut?

Att kontrollera och prova en centralgasanläggning ser olika ut beroende på om den innehåller tryckluft, brandfarliga, giftiga, högrena, flytande eller medicinska gaser. Vi har kunskap och kompetens vare sig det gäller Arbetsmiljöverkets, MSB:s, Läkemedelsverkets, Socialstyrelsens eller IVO:s regelverk avseende applikationer och tillämpningar med gas.

Hur ofta bör det genomföras kontroller av en gasanläggning?

Beroende på vilken gas det gäller, under vilket tryck den befinner sig och storleken hos rörledningar och behållare så måste kontroller göras mer eller mindre ofta, och ibland av speciella ackrediterade kontrollorgan. Vi på Gatel vet vad som gäller.

Vad består en centralgasanläggning av?

• Medicinsk oxygen i flytande form från tank och i komprimerad form från gasflaskor/flaskpaket i gasförråd.
• Lustgas i gasflaskor/flaskpaket.
• Medicinsk andningsluft från sjukhusets egna kompressorer eller via gasflaskor/flaskpaket.
• Medicintekniska gaser hos respektive användare, t ex laboratorier.