Om Gatel

Det tekniska konsultbolaget Gatel AB startades i Umeå 2005 av Tommy Jonsson. Företaget erbjuder hög specialistkompetens då det gäller centralgasanläggningar, framför allt inom sjukvård, laboratorier och processindustri.

Gatel hjälper dig bland annat med riskanalyser, klassningsplaner, konstruktioner, projekteringar, provningar samt kostnadsberäkningar av alla typer av gasanläggningar. Företaget har speciellt stor erfarenhet av medicinska centralgassystem och har flera stora kunder, bland annat nya Karolinska sjukhuset i Solna, Stockholm, där Gatel utför ett helhetsuppdrag.

Gatel har mångårig erfarenhet av att verka som spetskompetens och stöd för företag och projektorganisationer. Tack vare ett stort kontaktnät, både inom och utanför Sveriges gränser, kan Gatel snabbt sätta samman nya projektgrupper med alla de kompetenser som behövs.

Referenser

Gatel är en återkommande samarbetspartner för Sweco Systems AB då det gäller konstruktion av centralgasanläggningar för laboratorier och reservgassystem på sjukhus.

Läs mer

På uppdrag av AGA Gas och Linde Healthcare har Gatel genomfört en mängd riskinventeringar av medicinska gasledningssystem på flera svenska sjukhus. Det handlar om alltifrån ledning och säkerhet kring flytande kväve och medicinska gaser till placeringar av gastankar och inväxlingspunkter samt hantering av cylindrar.

Läs mer

På uppdrag av Västerbottens läns landsting har Gatel gjort medicinska säkerhetsbesiktningar och riskanalyser samt bistått med spetskompetens vid flera om- och tillbyggnader vid sjukhus och vårdinrättningar i länet.

Läs mer