Petter Karlsson, samordnare för medicinska gaser i Västerbotten.

Avancerat reservgassystem konstruerat av Gatel

På uppdrag av Västerbottens läns landsting har Gatel gjort medicinska säkerhetsbesiktningar och riskanalyser samt bistått med spetskompetens vid flera om- och tillbyggnader vid sjukhus och vårdinrättningar i länet.

– Gatel har bland annat konstruerat ett reservgassystem på Norrlands universitetssjukhus. Det är ett stort och avancerat system som skapar en god säkerhet för patienterna, säger Petter Karlsson, samordnare för medicinska gaser i Västerbotten.

Norrlands universitetssjukhus, NUS, brukar omnämnas ”halva Sveriges sjukhus” på grund av sitt stora upptagningsområde. Det är Norrlands största arbetsplats och ett nav för medicinsk forskning och utveckling i norra Sverige.

Reservgassystemet vid NUS har konstruerats av Gatel och säkrar tillgången och leveransen av gas till avdelningarna. Reservgassystemet är stort och går genom i princip alla huskroppar på sjukhusområdet.

– Nu finns dubbla system, vilket innebär att om det centrala gasledningssystemet inte fungerar så kan ändå livsuppehållande gaser levereras till prioriterade avdelningar, säger Petter Karlsson.

Förutom konstruktionsjobb har Gatel inventerat och besiktat en mängd projekt i Västerbotten. Till exempel har Folktandvårdens kompressorpark inventerats och Gatel har gjort riskbedömningar över anläggningarna. Företaget har även inventerat gasolen inom sjukvården samt gjort riskanalyser och klassningsplaner.

– Det funkar väldigt bra att jobba med Gatel. De har stor kunskap och även erfarenhet från entreprenörsledet. I gasledningsbranschen är det viktigt att veta vad man pratar om – och det gör Gatel, säger Petter Karlsson.

Fler referenser

På uppdrag av AGA Gas och Linde Healthcare har Gatel genomfört en mängd riskinventeringar av medicinska gasledningssystem på flera svenska sjukhus. Det handlar om alltifrån ledning och säkerhet kring flytande kväve och medicinska gaser till placeringar av gastankar och inväxlingspunkter samt hantering av cylindrar.

Läs mer

I Solna byggs ett nytt universitetssjukhus som ska stå färdigt 2017. Gatel har funnits med i projektgruppen ända sedan tidigt kalkylstadium och ansvarar för konstruktionen av samtliga gassystem i det nya sjukhuset samt utformning av provningsprogram.

Läs mer

Gatel är en återkommande samarbetspartner för Sweco Systems AB då det gäller konstruktion av centralgasanläggningar för laboratorier och reservgassystem på sjukhus.

Läs mer